Obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), uznaje się teren obejmujący:

W powiecie tarnowskim:

a) w gminie Ciężkowice miejscowości: Falkowa, Bruśnik, Pławna, Zborowice,

b) w gminie Rzepiennik Strzyżewski miejscowość: Rzepiennik Suchy,

c) w gminie Szerzyny części miejscowości Ołpiny i Szerzyny –na południe od rzeki Olszynka.

Pełna treść Rozporządzenia w sekcji załączniki:

Skip to content