Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie stwierdzającej brak potrzeby potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza gm. Rzepiennik Strzyżewski”

Załączniki:

Skip to content