ODBIÓR AZBESTU

Gmina Rzepiennik Strzyżewski uzyskała dotację na zadanie inwestycyjne pn.: „Odbiór i bezpiecznie unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski – II edycja” w wysokości:

-20.224,46 zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

-24.570,00 zł. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska podpisanej w Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolskiego programu finasowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Jednocześnie informujemy, iż odbiór azbestu z terenu Gminy dokona Firma Remontowo-Budowalna „RAGAR” Radosław Rokosz z siedzibą w Krakowie,  os. Tysiąclecia 35/16

Mieszkańcy (zgłoszeni do programu) o terminie odbioru zostaną poinformowani telefonicznie przez wykonawcę przedmiotowych prac.

Skip to content