ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY!

Miło nam poinformować, że projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” polegający na montażu instalacji OZE (fotowoltaika, kolektory słoneczne) na terenie 35 gmin (w tym w gminie Rzepiennik Strzyżewski) uzyskał pozytywną ocenę i został wybrany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego do dofinansowania. Do mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski trafi około 1.300.000 zł dotacji.

To dobra wiadomość dla osób, które w latach poprzednich złożyli ankietę wyrażającą chęć udziału w projekcie oraz posiadają wykonaną na jej podstawie inspekcję budynku.. O dalszych krokach będziemy informować po podpisaniu umowy przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Projekt pn: “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” przygotowany został przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa w partnerstwie z 35 małopolskimi gminami w, ramach poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – RPO WM.