Odnawialne źródła energii – krok drugi

W związku z zebraniem ponad 25 chętnych na udział w projekcie dofinansowania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), konieczne jest aby każda osoba, która złożyła bądź złoży do 29 lipca ankietę na kolektory słoneczne i/lub ogniwa fotowoltaiczne i/lub pompy ciepła podpisała „Umowę przygotowania analizy możliwości udziału Beneficjenta w programie pozyskania środków dotacyjnych z programu 4.1.1. realizowanych ze środków MRPO  w ramach Działania „ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH” dla woj. Małopolskiego na zakup, montaż i realizację instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pompy ciepła”.
 
Poniżej zamieszczamy wzór umowy. W przypadku akceptacji zapisów umowy, właściciel nieruchomości powinien samodzielnie ją wypełnić w 2 egzemplarzach i podpisaną przynieść do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski do pokoju nr 1 do dnia 19.08.2016 r. Umowę podpisać można również bezpośrednio w Urzędzie Gminy, wtedy należy mieć ze sobą dowód osobisty. Po podpisaniu umowy przez firmę Dotacje Optymalne DO.EKO Sp. z o.o. jeden egzemplarz zostanie odesłany. Wraz z umową należy przedłożyć potwierdzenie zapłaty za wykonanie inspekcji w wysokości określonej w umowie.
 
Skip to content