Oferta realizacji zadania publicznego pt „Zajęcia z hipoterapii dla dzieci i osób niepełnosprawnych”

Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt „Zajęcia z hipoterapii dla dzieci i osób niepełnosprawnych” złożoną przez Stowarzyszenie „Wszystkie dzieci nasze są”.

  1. Przedmiot konsultacji: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 10.11.2016- 16.11.2016
  3. Forma konsultacji: projekt zostanie umieszczony w BIP, na tablicy ogłoszeń. Uwagi do projektu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej rzepiennik@rzepiennik.pl, pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, faksem na nr: 146530502
  4. Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Skip to content