OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ,,KWIATY WOKÓŁ NAS”

Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim zamieszcza do konsultacji uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Przedmiot konsultacji: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Czas rozpoczęcia konsultacji: 13.07.2022 r. do 21.07.2022 r.

Forma konsultacji: na BIP Rzepiennik Strzyżewski,  na tablicy ogłoszeń w UG Rzepiennik Strzyżewski, stronie internetowej gminy www.rzepiennik.pl

Uwagi do projektu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: rzepiennik@rzepiennik.pl, pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, faksem na numer: 146530502.

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content