Oferta realizacji zadania publicznego pt „Taniec dla wszystkich”

Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt „Taniec dla wszystkich” złożoną przez Stowarzyszenie  „ADSUM”.

  1. Przedmiot konsultacji: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.
  2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 15.04.2017 – 10.06.2017.
  3. Forma konsultacji: projekt zostanie umieszczony w BIP, na tablicy ogłoszeń. Uwagi do projektu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej rzepiennik@rzepiennik.pl, pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, faksem na numer: 14 65 30 502.
  4. Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Rzepiennik Strzyżewski.
Skip to content