Oferta realizacji zadania publicznego pt „Turnus Rehabilitacyjny dla dzieci i osób niepełnosprawnych w Sabrinowie”

Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt „Turnus Rehabilitacyjny dla dzieci i osób niepełnosprawnych w Sabrinowie” złożoną przez Stowarzyszenie „Wszystkie dzieci nasze są”.

Przedmiot konsultacji: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 22.08.2017-29.08.2018

Forma konsultacji: projekt zostanie umieszczony w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, stronie internetowej gminy. Uwagi do projektu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej rzepiennik@rzepiennik.pl, pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, faksem na numer: 14 65 30 502.

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Rzepiennik Strzyżewski uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Skip to content