OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: „Turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością”

Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim zamieszcza do konsultacji uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Przedmiot konsultacji: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Czas rozpoczęcia konsultacji: 26.06.2020 r. do 05.07.2020 r.

Forma konsultacji: projekt zostanie umieszczony w BIP, na tablicy ogłoszeń w UG Rzepiennik Strzyżewski, stronie internetowej gminy.

Uwagi do projektu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: rzepiennik@rzepiennik.pl, pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, faksem na numer: 146530502.

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content