OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: „ZIELONO MI” – świąteczne choinki

Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim zamieszcza do konsultacji uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Przedmiot konsultacji: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Czas rozpoczęcia konsultacji: 27.11.2021 r. do 04.11.2021 r.

Forma konsultacji:  na tablicy ogłoszeń w UG Rzepiennik Strzyżewski, stronie internetowej gminy www.rzepiennik.pl

Uwagi do projektu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: rzepiennik@rzepiennik.pl, pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, faksem na numer: 146530502.

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Załączniki:

Skip to content