OGŁOSZENIE  –  AZBEST

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że do 21 marca 2022r należy zgłaszać do Urzędu Gminy pok. nr 3, nieruchomości, których mieszkańcy zainteresowani są utylizacją azbestu w 2022r. celem inwentaryzacji dla wnioskowania o dofinansowanie. Do złożenia informacji niezbędny będzie nr działki na której znajduje się azbest i jego ilość oraz wypełnienie i podpisanie ankiety „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

Wszelkie informacje:  Urząd Gminy, pok. nr 3, tel. 14 65 35 527.

Skip to content