OGŁOSZENIE DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU WYMIANY URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski ogłasza nabór wniosków na wymianę urządzeń grzewczych w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji (biomasa, paliwa gazowe) oraz 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków dotyczy osób, które:

  • złożyły ankietę informacyjną od lipca 2016 roku,
  • przeszły ocenę energetyczną budynku w którym planuje się wymianę kotła i zaakceptowały wynik tej oceny;
  • planują wymianę urządzenia do 31 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje, wniosek oraz formularze ocen energetycznych do odebrania w Referacie Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony Środowiska, pokój 4.

Wniosek należy złożyć do dnia 15 grudnia 2017 roku, wnioski złożone po tej dacie zostaną przesunięte na I kwartał 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, że kolejne nabory będą ogłaszane kwartalnie do marca 2019 roku.

Spotkanie informacyjne: 22 listopada, godzina 15.30 sala widowiskowa GOK przy budynku urzędu gminy.

 

Skip to content