OGŁOSZENIE O PRACE – Fizjoterapeuta

OGŁOSZENIE O PRACE

  1. MIEJSCE PRACY

Środowiskowy Dom Samopomocy
Rzepiennik Biskupi 293
33-163 Rzepiennik Strzyżewski

Tel. 14 6571816 , sds@rzepiennik.pl

  1. INFORMACJA O OŚRODKU

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest ośrodkiem wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, psychiatryczną i wieloraką.

ŚDS czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. W ośrodku prowadzone są zajęcia terapeutyczne, między innymi: fizjoterapia, arteterapia, zajęcia kulinarne, sztuki użytkowej.

W ŚDS kadrę stanowią: terapeuci, fizjoterapeuta, psycholog.

  1. STANOWISKO

Fizjoterapeuta w zakresie prowadzenia aktywności z uczestnikami ŚDS między innymi w obszarach:

– organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie rehabilitacji ruchowej, aktywizacji sportowej, rekreacji, w tym z wykorzystaniem sprzętu sportowo- rehabilitacyjnego znajdującego się na wyposażeniu ŚDS

– wykonywanie zaleceń lekarskich w zakresie rehabilitacji

– przygotowanie uczestników zajęć do zawodów sportowych

–  udział i praca w ramach inicjatyw podejmowanych przez placówkę w zakresie rehabilitacji społecznej uczestników ŚDS, w tym w wyjazdach, imprezach sportowych, rekreacyjnych i innych imprezach okolicznościowych

– opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego, ich realizacja i modyfikacja, w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco – aktywizującego ŚDS

–  utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami/opiekunami uczestników ŚDS w zakresie pobudzania aktywności osób z niepełnosprawnościami, motywowania do zaangażowania w proces rehabilitacji

–  prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć zgodnie z przepisami prawa

4. WYKSZTAŁCENIE

Wyższe w zakresie fizjoterapii.

  1. WYMAGANIA DODATKOWE

– samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, cierpliwość i odporność na stres związany z pracą z osobami z wieloraką niepełnosprawnością

– dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność, kultura osobista

– zaangażowanie w prace z dokumentacją związaną z prowadzeniem zajęć terapeutycznych z uczestnikami w ŚDS

-prawo jazdy kat B (mile widziana umiejętność prowadzenia busa 9 osobowego)

6. WARUNKI PRACY

– jeden etat, pełny wymiar czasu pracy,

– umowa o pracę na zastępstwo.

7. OFERUJEMY

– przyjazną i miłą atmosferę pracy,

– pracę ze zgranym i profesjonalnym zespołem terapeutów,

– możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi,

– rozwoju własnym umiejętności zawodowych i osobistych

– wsparcie merytoryczne

8. WAŻNOŚĆ OGŁOSZENIA

Prosimy o przesłanie podania o pracę i CV do dnia 15 września 2021 r.

Skip to content