Osoby prawne

Obsługą osób, które prowadzą działalność gospodarczą ,bądź zamierzają rozpocząć działalność w  Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski  zajmuje się: mgr Barbara Wołkowicz, pokój 36, I p., tel. 14 65 35 505

Skip to content