OSP

OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 404
tel. 14 65 30 037
www.osprzepiennik.pl

Zarząd:

 • Prezes – Jan Słowik
 • W-ce Prezes, Naczelnik – Piotr Sopala
 • W-ce Prezes –  Zbigniew Sykta
 • Zastępca Naczelnika –  Krzysztof Fudala
 • Skarbnik – Piotr Słowik
 • Sekretarz – Adam Jędrusiak
 • Kronikarz – Jakub Brzeżański
 • Członek Zarządu – Damian Habas

Skład Komisji Rewizyjnej KSRG w Rzepienniku Strzyżewskim

 • Przewodniczący – Wacław Habas
 • W-ce Przewodniczący – Nowakowski Ryszard
 • Sekretarz  – druh Mieczysław Kiełtyka

 

OSP KSRG Turza

33-167 Turza 281
tel. 607 262 953
www.ospturza.pl

Zarząd:

 • Prezes – Andrzej Jarocha
 • Wiceprezes Naczelnik – Zbigniew Jędrusiak
 • Zastępca Naczelnika – Sebastian Bochenek
 • Skarbnik – Grzegorz Wędrychowicz
 • Sekretarz – Wojciech Stec
 • Gospodarz – Łukasz Armatys
 • Kronikarz – Dominik Ryba

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodniczący – Jacek Szczerba
 • Członek – Wiesław Wszołek
 • Członek – Wojciech Martyka

 

OSP Olszyny

33-164 Olszyny 552
tel. 14  65 32 648
www.ospolszyny.pl

Zarząd:

 • Prezes – Mieczysław Dziuban
 • Wiceprezes-naczelnik – Adam Mężyk
 • Zastępca naczelnika – Stanisław Zając
 • Sekretarz – Mariusz Ryndak
 • Skarbnik – Jacek Mężyk
 • Gospodarz – Dariusz Niziołek
 • Członek Zarządu – Miłosz Mężyk

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Piotr Maciaś
 • Wiceprzewodniczący – Mariusz Wszołek
 • Sekretarz – Krzysztof Mężyk

 

OSP Rzepiennik Biskupi

33-163 Rzepiennik Biskupi 305
tel. 602 177 052
www.osprzepiennikbiskupi.pl

 Zarząd:

 • Prezes – Kiełtyka Łukasz
 • Wiceprezes – Serafin Zdzisław
 • Naczelnik – Wiktorek Paweł
 • Zastępca Naczelnika – Serafin Dawid
 • Skarbnik – Firlit Ryszard
 • Sekretarz – Bajorek Bronisław
 • Członek zarządu – Bajorek Wiesław
 • Członek zarządu – Bajorek Paweł

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Gąsior Artur
 • Wiceprzewodniczący – Kopek Michał
 • Członek Komisji – Pasterski Paweł

 

OSP Rzepiennik Suchy

33-163 Rzepiennik Suchy 200
email: brudziszrob@op.pl

http://rzepienniksuchy.osp.org.pl

Zarząd:

 • Prezes – Eugeniusz Niemiec
 • Wiceprezes-naczelnik – Robert Brudzisz
 • Z-ca naczelnika – Jarosław Dutka
 • Sekretarz – Maciej Hołda
 • Skarbnik – Władysław Gąsior
 • Członek – Michał Kamiński
 • Członek – Janusz Bajorek

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Stanisława Kleszyk
 • Wiceprzewodniczący – Lesław Kiełtyka
 • Sekretarz – Antoni Cholewa

 

OSP Kołkówka

33-163 Kołkówka 59

Zarząd:

 • Prezes – Stankowski Sławomir
 • Wiceprezes-naczelnik – Kawa Marian
 • Wiceprezes – Firlit Sławomir
 • Zastępca naczelnika – Wojtanowski Roman
 • Sekretarz – Gomułka Andrzej
 • Skarbnik – Kawa Tadeusz
 • Członek zarządu – Wojtanowski Adam

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Fudala Jerzy
 • Sekretarz – Trzeciak Krzysztof
 • Członek komisji – Rąpała Mirosław
Skip to content