OSP

OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 404
tel. 14 65 30 037
www.osprzepiennik.pl

Zarząd:

 • Prezes – Piotr Sopala
 • W-ce Prezes, Naczelnik – Damian Habas
 • W-ce Prezes – Zbigniew Sykta
 • Zastępca Naczelnika – Krzysztof Fudala
 • Skarbnik – Piotr Słowik
 • Sekretarz – Adam Jędrusiak
 • Członek Zarządu – Mieczysław Kiełtyka

Skład Komisji Rewizyjnej KSRG w Rzepienniku Strzyżewskim

 • Przewodniczący – Wacław Habas
 • W-ce Przewodniczący – Ryszard Nowakowski 
 • Sekretarz  – Krzysztof Kwaśny

 

OSP KSRG Turza

33-167 Turza 281
tel. 607 262 953
www.ospturza.pl

Zarząd:

 • Prezes – Andrzej Jarocha
 • V-ce Prezes – Zbigniew Jędrusiak
 • Naczelnik – Dominik Ryba
 • Z-ca Naczelnika – Sebastian Bochenek
 • Skarbnik – Grzegorz Wędrychowicz
 • Kronikarz – Anna Sowa
 • Członek Zarządu – Dominik Zygadło
 • Gospodarz – Dominik Bernadyn

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodniczący – Wiesław Wszołek
 • Członek – Łukasz Armatys
 • Członek – Piotr Frysztak

 

OSP Olszyny

33-164 Olszyny 552
tel. 14  65 32 648
www.ospolszyny.pl

Zarząd:

 • Prezes – Mieczysław Dziuban
 • Wiceprezes, Naczelnik – Marek Bąk
 • Zastępca Naczelnika – Bartosz Mężyk
 • Skarbnik – Jacek Mężyk 
 • Sekretarz – Dariusz Buzowski
 • Członek Zarządu – Adam Mężyk 
 • Gospodarz – Dariusz Niziołek 

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Piotr Maciaś
 • Wiceprzewodniczący – Krzysztof Mężyk
 • Sekretarz – Mariusz Wszołek

 

OSP Rzepiennik Biskupi

33-163 Rzepiennik Biskupi 305
tel. 602 177 052
www.osprzepiennikbiskupi.pl

 Zarząd:

 • Prezes – Łukasz Kiełtyka
 • Wice prezes – Zdzisław Serafin
 • Naczelnik – Dawid Serafin
 • Zastępca Naczelnika  – Mateusz Bajorek
 • Skarbnik – Ryszard Firlit
 • Sekretarz – Wiktoria Firlit
 • Kronikarz – Bronisław Bajorek
 • Gospodarz – Gabriela Firlit – Krawczyk
 • Członek Zarządu – Wiesław Bajorek

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Wojciech Pole
 • Wiceprzewodniczący – Mateusz Roman
 • Członek Komisji – Piotr Rąpała

 

OSP Rzepiennik Suchy

33-163 Rzepiennik Suchy 200
email: brudziszrob@op.pl

http://rzepienniksuchy.osp.org.pl

Zarząd:

 • Prezes – Jarosław Dutka 
 • Wiceprezes, Naczelnik  –  Robert Brudzisz
 • Zastępca Naczelnika –  Janusz Bajorek
 • Skarbnik – Michał Kamiński
 • Sekretarz – Łukasz Bartusik
 • Członek Zarządu – Eugeniusz Niemiec
 • Członek Zarządu – Piotr Rendak

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Stanisława Kleszyk
 • Wiceprzewodniczący – Marta Kleszyk
 • Sekretarz – Jolanta Bugno

 

OSP Kołkówka

33-163 Kołkówka 59

Zarząd:

 • Prezes Zarządu – Marian Kawa
 • Wiceprezes Naczelnik – Sławomir Stankowski
 • Sekretarz –  Andrzej Gomułka
 • Skarbnik – Tadeusz Kawa
 • Członek- Adam Wojtanowski 

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Mirosław Rąpała
 • Sekretarz – Krzysztof Trzeciak
 • Członek komisji – Roman Wojtanowski
Skip to content