Ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania do wymiany kotła na ekogroszek, pellet lub drewno kawałkowe

Projekt nr RPMP.04.04.03-12-0119/17 „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji (paliwa stałe) – spr.

Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim uprzejmie informuje o zbliżającym się terminie zakończenia realizacji projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Na dzień dzisiejszy w projekcie pozostaje tylko 3 wolne miejsca. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na wymianę kotła opalanego ekogroszkiem, pelletem lub drewnem kawałkowym w wysokości do 9 tys. złotych proszone są o złożenie do 14 sierpnia br. ankiety deklarującej chęć udziału w projekcie.

Na podstawie ankiety zostanie przeprowadzona ocena energetyczna budynku. Dopiero po przeprowadzeniu oceny mieszkaniec podejmuje ostateczna decyzję dotyczącą uczestnictwa w projekcie.

Zachęcamy do skorzystania z ostatniej szansy pozyskania tak wysokiego dofinansowania na wymianę starego kotła na nowoczesny ekologiczny.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową od 1 stycznia 2023 roku, na terenie województwa małopolskiego obowiązuje całkowity zakaz użytkowania bezklasowych kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów. Natomiast od 1 stycznia 2027 roku obowiązuje całkowity zakaz użytkowania kotłów, klasy 3 i 4.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski pok. nr 1 lub pod numerem tel. 14 65 35 532 / kom. 510 802 933.

Skip to content