Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51

RKiSO.5520.8.2020

Tarnów, dnia 12.03.2020 r.

Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar Powiat tarnowski
Ważność (cz. urz.) Od: 2020-03-12 11:00 Do: 2020-03-12 18:00
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Przebieg Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h z południowego zachodu.
Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk Witold Wiążewski
Godzina i data wydania 2020-03-12 10:53
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

czk@powiat.tarnow.pl

Sporządził:

Michał Boruch

Skip to content