Otwarcie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Gminie

Początkiem czerwca 2022 został uroczyście otwarty Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

Inwestycja ta została zrealizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej o nazwie „Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”.

 Wartość przedsięwzięcia to kwota ponad 3 mln, a wsparcie ze środków zewnętrznych to prawie 2 mln 600 tys. Mamy nadzieję, że na wakacjach pojawią się pierwsi zwiedzający.

Dzięki zaadaptowaniu poddasza budynku urzędu powstała sala konferencyjna, sala wystawowa z otwartymi boksami, pomieszczenie socjalno – biurowe, sanitariaty dla odwiedzających oraz pomieszczenie dla matek karmiących. Aranżacja dla wystaw tematycznych związana jest z rozpowszechnianiem wiedzy na temat różnorodności ekologicznej naszego regionu, korzyści z niej płynących w klimacie czterech pór roku. Pomieszczenia zostały odpowiednio wyposażone w system nagłośnienia, urządzenia multimedialne, monitory interaktywne i LCD, witryny wolnostojące. Obiekt w pełni dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Utworzono również dwie ścieżki ekologiczne tzw „Przez las” i „Siedlisko bobrów”.

Mamy nadzieję, że na wakacjach pojawią się pierwsi zwiedzający.

Skip to content