Plac zabaw w Rzepienniku Strzyżewskim

Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra w Rzepienniku Suchym realizuje operację pn. „Budowa placu zabaw w Rzepienniku Strzyżewskim”.

Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców miejscowości Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę placu zabaw.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content