Placówki Wsparcia Dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego działa w godzinach 13.00 -17.00 w dni robocze.

Biuro Placówki:

Rzepiennik Biskupi 321

33-163 Rzepiennik Strzyżewski

(Budynek Gimnazjum – wejście od strony wschodniej)

Filia w Olszynach

ZSP Olszynach

Olszyny 62

33-164 Olszyny

Kierownik PWD:

Justyna Ryndak (tel: 782 642 787)

Wychowawca:

Jakub Nowak (tel : 512 485 435)

email: pwd@rzepiennik.pl

Skip to content