PLENEROWA SIŁOWNIA

 

Beztytuu

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez lokalizację siłowni plenerowej w Rzepienniku Biskupim”

Zakres obejmował dostawię i montaż dziesięciu różnych urządzeń do ćwiczeń plenerowych wraz z tablicą informacyjną i koszem na śmieci. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu małych projektów. Wniosek o przyznanie pomocy był składany przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski do Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z siedzibą w Tuchowie, i dalej za jego pośrednictwem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z powstałej siłowni plenerowej.

Skip to content