Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) można oddać 2 razy w roku (wiosną i jesienią) podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych organizowanych w każdej miejscowości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski. ZSEiE w 2021 roku odbierany jest przez przedsiębiorstwo komunalno-budowlane „KOMBUD” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice.

Zużyty sprzęt można również bezpłatnie oddać do PSZOK w Rzepienniku Biskupim 32A, który funkcjonuje raz w miesiącu.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 36 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Ponadto, zgodnie z art. 37 wskazanej wyżej ustawy, dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Skip to content