Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zamyka kolejny rok swojej pracy

Rok 2022 to kolejny rok wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie w ramach PROW na lata 2014-2020. Dzięki owocnej pracy w minionych latach, Lokalna Strategia Rozwoju jest przez nas zrealizowana niemal w 100%. Przed nami nie tylko czas rozliczeń, ale także wykorzystanie dodatkowych środków.

Jako Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wspieramy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe
i współpracujemy z samorządami na obszarze 5 gmin: Tuchów, Ryglice, Szerzyny, Gromnik
i Rzepiennik Strzyżewski. Swą działalnością przyczyniamy się między innymi do rozwoju przedsiębiorczości, kreowania przestrzeni i wydarzeń sprzyjających spójności społecznej, rozbudowie zaplecza rekreacyjnego i turystycznego, edukacji ekologicznej. Przeprowadzamy również akcje
i wydarzenia aktywizujące oraz świadczymy doradztwo zarówno w biurze, jak i podczas planowanych spotkań w gminach.

W tym roku spotkania w gminach w ramach: Informowania na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów a także Prezentacji projektów realizowanych i zrealizowanych, odbyły się 8 marca (Ryglice i Tuchów) oraz 9 marca (Szerzyny, Rzepiennik Suchy i Gromnik).

Rok 2022 był owocny również w inne wydarzenia aktywizujące skierowane do mieszkańców obszaru działania PSR. Zorganizowaliśmy szereg warsztatów i zajęć kreatywnych, twórczych, warsztaty
z robotyki. Odbyły się także konkursy: fotograficzny w Szerzynach, Pogórzański Festiwal Piosenki
o Koronę „Jej Wysokości Brzanki” w Tuchowie. Zwycięzcy konkursu i festiwalu otrzymali wspaniałe nagrody.

Zarówno spotkania informacyjne, jak i warsztaty, festiwal i konkurs, odbyły się w miejscowych ośrodkach kultury, dzięki życzliwości Dyrektorów tych placówek, którym bardzo dziękujemy.

W roku 2022 ogłosiliśmy 7 naborów w ramach dostępnych środków.
10 osób otrzymało dotację w wysokości 70 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. (łączna wartość 700 000,00 zł).
4 firmy zostało, za pośrednictwem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, wybranych do dofinansowania w ramach rozwoju swojej działalności i utworzenia nowych miejsc pracy. Łączna kwota środków przeznaczonych na rozwijanie działalności gospodarczej wyniosła 674 000,00 zł.

Wsparcie otrzymały także organizacje pozarządowe oraz gminy z terenu działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju m.in na utworzenie lub rozwój infrastruktury, która będzie służyła społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wydarzenia promujące region. Łączna wartość dofinansowania wyniosła: 980 000,00 zł

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wspiera przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i współpracuje z samorządami na obszarze 5 gmin: Tuchów, Ryglice, Szerzyny, Gromnik i Rzepiennik Strzyżewski.
Już wkrótce kolejne nabory wniosków. Zapraszamy na naszą stronę www.psr.tuchow.pl.

Wszystkim naszym Beneficjentom gratulujemy i życzymy szybkich realizacji, prawidłowego rozliczenia projektów i kolejnych pomysłów na rozwój swoich firm, organizacji i swoich „małych ojczyzn”.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji: Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
ul. Chopina 10 w Tuchowie, tel. 14 652 44 04, e-mail: pogostoro@interia.pl, psr.tuchow@mail.com

Skip to content