Pokaz urządzeń grzewczych spełniających wymagania ekoprojektu oraz instalacji OZE

W dniu 15 sierpnia 2017 roku, w Rzepienniku Strzyżewskim, odbędą się Gminne Dożynki. W związku z przystąpieniem Gminy do programu dofinansowania wymiany nisko sprawnych urządzeń grzewczych –poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji (biomasa, paliwa gazowe) oraz 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oraz z  planowanym rozwojem infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy, podjęliśmy współpracę z firmami, które podczas wydarzenia wezmą udział w organizowanym pokazie kotłów oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, które spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185, przedstawiając swoje oferty. Ponieważ wydarzenie cieszy się dużą popularnością, chcemy wykorzystać ten fakt, i zaznajomić przybyłych gości z obowiązującą od 1 lipca 2017 r. uchwałą antysmogową dla województwa małopolskiego, oraz zachęcić do skorzystania z programów dofinansowujących działania, które w perspektywie długoterminowej przyczynią się do poprawy jakości powietrza którym oddychamy.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Skip to content