Położenie

POŁOŻENIE

Gmina Rzepiennik Strzyżewski leży w południowo-wschodniej części województwa małopolskiwgo w powiecie tarnowskim pomiędzy rzekami Ropą i Białą, w dolinie rzek Rzepianka (Rzepiennik) i Olszynka. Tworzą ją wsie: Olszyny, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Kołkówka i Turza. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

Gmina graniczy:

  • od wschodu z gminą Szerzyny,
  • od południa z gminami Biecz i Moszczenica – granica ta stanowi jednocześnie granicę powiatów: tarnowskiego i gorlickiego,
  • od zachodu z gminami Cięzkowice i Gromnik,
  • od północy z gminą Tuchów.

Obszar gminy rozciąga się na pograniczu Pogórza Ciężkowickiego. Jest to teren wyżynny, ukształtowany przez ciągi wzniesień o wysokości bezwzględnej 300 – 500 m i wysokości względnej od 100 do 300 m. Wzniesienia rozdzielone są dolinami potoków Rzepianka i Olszynka oraz licznymi ich dopływami – potokami. Część gminy znajduje się w granicach dwóch parków krajobrazowych: Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

Skip to content