Pomoc Żywnościowa Banku Żywności .

OGŁOSZENIE

Gmina Rzepiennik Strzyżewski przystępuje do kolejnego Podprogramu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Banku Żywności .

Jest to nowy Podprogram,więc należy wybrać nowe skierowania w GOPS w Rzepienniku Strzyż.

Skierowania będą wydawane w dniach

od 4 kwietnia (poniedziałek) do 8 kwietnia (piątek)

w godzinach pracy GOPS

na podstawie złożonego oświadczenia o dochodach.

Aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe kwalifikujące do otrzymania żywności to :

1707,20zł dla osoby samotnie gospodarującej;

1320 zł dla osoby w rodzinie.

W czasie trwania Podprogramu będzie rozdawana żywność a także odbędą się działania towarzyszące czyli warsztaty i szkolenia kulinarne, ekonomiczne, żywieniowe, w których osoby pobierające darmową żywność mają obowiązek uczestniczyć.

Skip to content