Pomoc Żywnościowa Banku Żywności

Gmina Rzepiennik Strzyżewski realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Banku Żywności

– Podprogram 2018.

W tym tygodniu będzie wydawana kolejna transza żywności osobom zakwalifikowanym w tym podprogramie.

Żywność będzie rozdawana w starym budynku Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim. O dniu i godzinach odbioru żywności każdy zostanie poinformowany telefonicznie lub osobiście.

Skip to content