Powstaje projekt przebudowy budynku gimnazjum w Rzepienniku Biskupim na przedszkole

Wychodząc naprzeciw oczekiwań mieszkańców gminy dotyczącym zwiększenia ilości miejsc dla dzieci w przedszkolach w miesiącach wakacyjnych została podpisana umowa z firmą BNG Studio na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku gimnazjum w Rzepienniku Biskupim na przedszkole. Dokumentacja zostanie wykonana do końca roku 2018 wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. W roku 2019 Gmina Rzepiennik Strzyżewski będzie się starała o środki z UE w Podziałaniu 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację w/w projektu.

Skip to content