Praca – INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: terapeuta/instruktor terapii zajęciowej.

Miejsce zatrudnienia:
Środowiskowy Dom Samopomocy
Rzepiennik Biskupi 293
38-163 Rzepiennik Strzyżewski

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wykształcenie:
Wykształcenie min. Średnie i policealna szkoła o specjalności: terapeuta zajęciowy lub wykształcenie wyższe o kierunku: terapia zajęciowa, pedagogika, pedagogika specjalna, lub oligofrenopedagogika.

Wymagania konieczne:
1. Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
4. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010r oraz rozporządzeń zmieniających.
2. Umiejętności i zainteresowania artystyczne.
3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu.
4. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu.
5. Umiejętność pracy w zespole, a także samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
6. Życzliwy i uprzejmy kontakt z ludźmi, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętności uważnego słuchania, systematyczność, samodzielność.
7. Wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym programem i planem pracy, m.in. w pracowni kulinarnej, rękodzieła, plastycznej.
2. Opieka nad uczestnikami podczas transportu.
3. Dbanie o higienę osobista uczestników.
4. Karmienie uczestnika o ile stan zdrowia wymaga tej czynności.
5. Pomoc uczestnikom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych o ile stan zdrowia uczestnika tego wymaga.
6. Dbanie o czystość i estetyczny wygląd stanowiska pracy.
7. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników.
8. Inne czynności wynikające z potrzeb i na zalecenie kierownika.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy – 1 etat, zatrudnieni na umowę o prace czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
2. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
3. Praca w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim oraz wyjścia i wyjazdy na wycieczki.
4. Praca w systemie jednozmianowym, 40 – godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy.

Wymagane dokumenty;
1. Curriculum Vitae.
2. List motywacyjny.
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinno być opatrzone klauzurą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 21.06.2018 w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim 293 lub emailem na adres:
sds@rzepiennik.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy
Rzepiennik Biskupi 293
33-163 Rzepiennik Strzyżewski
Tel. 14 657 18 16 /pon – piąt 8.00-16.00/

Skip to content