Marek Karaś.pngMarek Karaś –  rodzina – Aneta, Małgosia, Krzyś

Pracował na stanowisku kierowniczym w największej w Polsce, prywatnej firmie działającej w sferze inżynierii projektowej dla potrzeb leśnictwa i ochrony środowiska.

Wykształcenie:

W latach 1996-2001 odbył dzienne studia magisterskie na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie na kierunku leśnictwo, które ukończył z wynikiem dobrym, uzyskał tytuł magistra inżyniera.

W latach 1992-1996 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie.

Wcześniej ukończył Szkołę Podstawowa w Olszynach.

Marek Karaś pochodzi z Olszyńskiej rodziny, która na trwałe wpisała się w historię gminy. Dziadek- Jan Karaś był bardzo zdolnym rzeźbiarzem. Razem z teściem Józefem Bąkiem wykonali wiele kamiennych kapliczek, nagrobków, krzyży i figur przydrożnych a także chrzcielnic. Rodzice Jan i Anna Karaś przez wiele lat pracowali dla dobra i rozwoju lokalnej społeczność. Marek Karaś jak wielu mieszkańców naszej gminy, został zmuszony do opuszczenia rodzinnych stron w poszukiwaniu pracy. Podjął pracę jako asystent taksatora leśnego w prywatnej firmie wykonującej projekty z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody na terenie całej Polski. Poprzez ciężką pracę i pomyślne realizowanie projektów zyskał zaufanie współpracowników oraz uznanie w oczach przełożonych. Pozwoliło to na zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego aż do stanowiska kierowniczego.

Problemy mieszkańców Olszyn zawsze były mu bliskie. Dlatego zaangażował się w wybory samorządowe. Uzyskaną wiedzę i doświadczenie pragnie wykorzystać do rozwoju rodzinnych stron.

 Wolny czas najchętniej poświęca rodzinie i dzieciom. Odpoczywa na rodzinnych wędrówkach górskich i krajoznawczych. Jest oddanym kibicem piłki nożnej i siatkówki. Hobby to fotografia oraz muzyka i literatura.