Procedura uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym

WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
Wydawanie zaświadczenia dla:
Osoby, której zaświadczenie dotyczy:
a) podanie
b) dokument tożsamości strony – do wglądu: dowód osobisty lub paszport


Warunkiem uzyskania Zaświadczenia o stanie cywilnym jest sporządzony w Rejestrze
Stanu Cywilnego akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa).

Opłaty
1. Opłata skarbowa od wydania:
zaświadczenia o stanie cywilnym – 38,00 zł.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski:

Rachunek Bankowy BSR Kraków O/Rzepiennik Strzyżewski
81 85890006 0120 0280 0592 0135

Możliwość wpłaty kartą płatniczą na miejscu.

Informacje dodatkowe dla klienta

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.

Skip to content