PROGRAM MÓJ PRĄD 3.0

1 lipca 2021 roku ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie z Programu Priorytetowego „Mój prąd”. Wnioski składać można od 1 lipca do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. NFOŚiGW zaznacza, że nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Okres kwalifikowalności kosztów wyznaczono od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Jak informuje NFOŚiGW w kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie Priorytetowym „Mój Prąd” w roku 2022 przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

Wniosek należy składać wyłącznie w formie elektronicznej. Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE!

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje o trwającym naborze można znaleźć na stronie:

https://mojprad.gov.pl/informacje-szczeg%C3%B3%C5%82owe-o-programie-m%C3%B3j-pr%C4%85d/

Skip to content