Projekt „Już pływam”

19 września 2016 r. kolejny raz rozpocznie się  realizacja projektu marszałkowskiego p.n. „Już pływam” w ramach zadania pod nazwą „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 8.500 zł, Gmina dofinansowuje go w wysokości 10.500 zł, a 2.800 zł to wpłaty rodziców.
Na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych z klas V.
Skip to content