Projekt „Małopolski e Senior” w Naszej Gminie

Gmina Rzepiennik Strzyżewski została zakwalifikowana do realizacji projektu „Małopolski e Senior” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1.

W ramach projektu prowadzone będą bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców powyżej 65 roku życia z małopolskich gmin. 

Wśród głównych korzyści płynących z udziału w projekcie należy wymienić m.in.:

  • udział seniorów w bezpłatnych szkoleniach (15 spotkań szkoleniowych oraz 3 spotkania animacyjne) obejmujących naukę korzystania z nowych technologi komputera, tabletu, Internetu;
  • zakup i nieodpłatne przekazanie na własność wszystkim uczestnikom szkoleń tabletów;
  • realizację szkoleń na terenie gminy przez miejscowych trenerów;
  • okres realizacji projektu IV.2018 – IX.2020;
  • zapewnienie uczestnikom szkoleń: materiałów edukacyjnych, cateringu oraz zwrotu kosztów dojazdu (jeśli szkolna będą odbywały się poza ich miejscem zamieszkania).
Skip to content