Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Rzepiennik Strzyżewski

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Rzepiennik Strzyżewski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest w załączniku.

Uwagi do projektu można składać na wniosku zamieszczonym w załączniku.

Skip to content