Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Turza

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Turza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest w załączniku.

Uwagi do projektu można składać na wniosku zamieszczonym w załączniku.

Skip to content