Projekt „Z POWER-em w samozatrudnienie”

Projekt jest skierowany do osób spełniających łącznie następujące warunki:

  • są osobami w wieku 18-29 lat, dotkniętymi skutkami COVID-19, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
  • posiadają status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy;
  • uczą się lub zamieszkują (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

W ramach projektu oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności gospodarczej;
  • bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł;
  • finansowe wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy po założeniu działalności gospodarczej w kwocie 1300,00 zł netto/miesiąc;
  • stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie www projektu: www.zpoweremwsamozatrudnienie.pl

Skip to content