Przebudowa dróg gminnych

 

Operacje pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej „Rzepiennik Suchy w kier. P. Mikosa” w miejscowości Rzepiennik Suchy”, „Przebudowa drogi gminnej „Rzepiennik Strzyżewski – Cisie” w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski” i „Przebudowa drogi gminnej „Rzepiennik Strzyżewski – Działki” w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski i Rzepiennik Biskupi”.

Celem operacji jest poprawa stanu infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg gminnych. Zrealizowany zostanie cel PROW w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców, stanu infrastruktury transportowej oraz dostępności do usług publicznych.

Zadania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 

 

Skip to content