Przebudowa drogi gminnej w Rzepienniku Biskupim

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 200531K w km 0+000-0+667 w miejscowości Rzepiennik Biskupi, Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Całkowity koszt realizacji zadania: 576 737,43 zł.

Dofinasowanie 403 716,00 zł.

W ramach zadania zostanie przebudowana droga gminna nr 200531K tzw na Kościółek o długości 667 mb. Zapewni ona spójność sieci dróg publicznych łącząc się z drogą powiatową 1403K oraz z drogami wyższej kategorii – drogą wojewódzką  nr 980, dając możliwość komunikacyjną w stronę głównych ośrodków gospodarczych począwszy od Biecza, Gromnika, Zakliczyna i Jurkowa, następnie z drogą krajową 28 i 75, autostradę A4.

Zakończenie realizacji zadnia: lipiec 2021 r.

Skip to content