PRZEKAZANIE SPRZĘTU RATOWNICZEGO W GMINIE RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

W dniu 09 lipca 2020 roku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków finansowych pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach pomocy finansowej w 2020 roku Gminie Rzepiennik Strzyżewski na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego dotkniętym skutkami powodzi w maju 2019 r. W uroczystym przekazaniu sprzętu ratowniczego wzięli udział m.in.:

Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Anna Mikosz

oraz Radni Powiatu Tarnowskiego: Władysław Olszówka i Krzysztof Płaczek

Zakupiony sprzęt Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Strzyżewskim. W ramach dotacji zakupiono: 4 węże tłoczone W 52, Smok ssawny 110, 2 prądownice, 4 komplety ubrań specjalnych FHR 008 (spodnie, kurtka, kurtka lekka), 5 par butów specjalnych FHR 006 PL oraz 4 kurtki przeciwdeszczowe o łącznej wartości 19 000,00 zł.

Skip to content