PRZEKAZANIE SPRZĘTU ZAKUPIONEGO W RAMACH DOTACJI Z MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Dnia 17 czerwca 2023 na scenie plenerowej przy Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski przekazał sprzęt na rzecz kół gospodyń wiejskich.  W uroczystym przekazaniu wzięła udział poseł na Sejm Józefa Szczurek-Żelazko. 

Zakupiony sprzęt posłuży do zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla mieszkaniowców gminy Rzepiennik Strzyżewski, związanych z cyberprzestępczościąW ramach udzielonej pomocy finansowej zostały zakupione i przekazane:

W ramach udzielonej pomocy finansowej zostały zakupione i przekazane:

  • warnik, grill, frytkownica oraz toster na Rzecz KGW w Rzepienniku Suchym,
  • laptop oraz kolumna z mikrofonami na rzecz KGW w Turzy „Turzanki”
  • laptop oraz kolumna z mikrofonami na rzecz KGW w Kołkówce

Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 15 000,00 zł i  w całości została sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Skip to content