PRZEKAZANIE WYPOSAŻENIA DLA OSP Z FUNDUSZU MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

6 grudnia 2021 roku w Rzepienniku Strzyżewskim nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Strzyżewskim w ramach zadania „Zakup 8 kompletów ubrań specjalnych do działań bojowych na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.”

Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości wynosiła 39 800,00 zł, zaś Gmina Rzepiennik Strzyżewski była zobligowana do wniesienia wkładu własnego w wysokości 200,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono sprzęt o wartości 40 000,00 zł.

Uroczystego przekazania dokonał Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z Posłem Piotrem Sak. Na przekazanie sprzętu przybyli przedstawiciele OSP Rzepiennik Strzyżewski, OSP Olszyny, OSP Rzepiennik Suchy, OSP Tuza oraz OSP Rzepiennik Suchy.  Zgodnie z umową jednostki otrzymały odpowiednio, po 2 komplety ubrań specjalnych: OSP Olszyny, OSP Rzepiennik Strzyżewski, OSP Turza, natomiast OSP Rzepiennik Biskupi i Rzepiennik Suchy po jednym komplecie.

Skip to content