PRZEKAZANIE WYPOSAŻENIA DLA OSP Z FUNDUSZU MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

23 listopada 2020 roku w Rzepienniku Strzyżewskim nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Strzyżewskim w ramach zadania „Zakup 5 kompletów ubrań specjalnych dla strażaków – ochotników  z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Strzyżewskim biorącej bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy”.

Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości wynosiła 19 800,00 zł, zaś Gmina Rzepiennik Strzyżewski była zobligowana do wniesienia wkładu własnego w wysokości 200,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono sprzęt o wartości 20 000,00 zł.

Na przekazanie sprzętu przybyli przedstawiciele OSP Rzepiennik Strzyżewski. Jednostka otrzymała:  5 kompletów odzieży ochronnej do działań bojowych.

Skip to content