Przemoc w rodzinie

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM LUB OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE

NIE CZEKAJ, ZAREAGUJ, PAMIĘTAJ ŻE:

Na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski działa Zespół Interdyscyplinarny
z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w skład którego wchodzą przedstawiciele: policji, oświaty; ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz opieki zdrowotnej. Celem Zespołu jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

PAMIĘTAJ:

  • przemoc w domu nie jest czymś normalnym,

  • nie bądź bierna/y – bo to prowadzi do nasilenia przemocy,

  • prawo jest po Twojej stronie: Sąd, Prokuratura, Policja i Ośrodek Pomocy Społecznej mają obowiązek Ci pomóc,

  • zadbaj o swoje bezpieczeństwo – w chwili ataku zejdź z oczu sprawcy i znajdź bezpieczne miejsce, takie jak dom rodziców czy znajomych albo schronisko dla ofiar przemocy,gdzie spokojnie zastanowisz się, co robić dalej,

  • nie ukrywaj przemocy przed rodziną, sąsiadami i znajomymi – podczas procesu będą świadczyć na Twoją korzyść (jeśli trzeba anonimowo) – zbieraj dowody,

  • jeśli zostałaś pobita lub zgwałcona, jak najszybciej idź do lekarza i poproś o zaświadczenie o stanie zdrowia i obrażeniach, jakich doznałaś,

  • wezwij Policję w sytuacji przemocy lub poproś kogośo jej wezwanie – to Twój obowiązek,

  • złóż zawiadomienie o przestępstwie – bądź w tym działaniu konsekwentna/y,

  • nie daj się zastraszyć ani zaszantażować.

RODZAJE PRZEMOCY

PRZEMOC FIZYCZNA

każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, obezwładnianie, uderzanie pięścią, szarpanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, użycie broni)

PRZEMOC PSYCHICZNA

agresywne zachowania, które mają na ogół charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie (m. in. wyśmiewanie, krytyka, groźby, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi osobami)

PRZEMOC EKONOMICZNA

uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwienie podjęcia pracy)

PRZEMOC SEKSUALNA

wymuszanie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych i niechcianych praktyk seksualnych (mąż, który stosuje przemoc lub grozi użyciem przemocy, żeby zmusić żonę do stosunku, może zostać skazany za gwałt)

Telefony oraz informacje dotyczące instytucji pomagających w sytuacji przemocy.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEPIENNIKU STRZYŻEWSKIM

14 65-35-519

14 65-35-520;

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

14 65-35-527

W każdy ostatni piątek miesiąca dyżury członków GKRPA – Urząd Gminy –
pokój nr 1 w godz. 15:30- 18:00

KOMISARIAT POLICJI
W CIĘŻKOWICACH

14 65-10-007

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W TARNOWIE

UL. SZARYCH SZEREGÓW 1

14 655-36-36

14 655-66-59

NIEBIESKA LINIA
(konsultacje telefoniczne)

801-120-002

PUNKT KONSULTACYJNY DZIAŁAJĄCY NA TERENIE GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIAPRZEMOCY
W RODZINIE

 

PSYCHOLOG

W KAŻDY PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA w godz. 8:00- 10:00 (w budynku Urzędu Gminy)

RADCA PRAWNY

W KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA w godz. 11. 00- 13.00 (w budynku Urzędu Gminy)

PRACOWNIK SOCJALNY – ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

KONTAKT TELEFONICZNY

tel.: (14)65-35-519, (14) 65-35-520

 

Skip to content