Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie w trosce o wzrost świadomości przedsiębiorców w załączniku przekazuje „Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska”, który pełni rolę informatora z następujących zakresów:

  • baterie i akumulatory,
  • decyzje z  zakresu gospodarki odpadami,
  • ewidencja i sprawozdawczość odpadowa,
  • gospodarka opakowaniami,
  • opłata produktowa,
  • opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska,
  • udostępnianie informacji o środowisku,
  • składanie dokumentów.
Skip to content