Przydomowe oczyszczalnie ścieków – wydłużony termin

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że mieszkańcy chcący wziąć udział w programie współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski mogą się jeszcze zgłaszać do 22 listopada 2016 r. 
 
Każdy kto chce wziąć udział w ww. programie musi dostarczyć do urzędu gminy do pokoju nr 3 w nieprzekraczalnym terminie 22.11.2016 r.  mapę zasadniczą do celów opiniodawczych (w skali nie mniejszej 1:1000) i wypis z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie na działkę/ki, na których będzie posadowiona przydomowa oczyszczalnia ścieków. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec będzie zobowiązany do wpłaty 1000 zł tytułem pierwszej wpłaty na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
 
Jednocześnie informuję, że w obecnej perspektywie funduszy unijnych nie jest przewidziane większe dofinansowanie na tego tupu działania niż 63,63%.
 
W sąsiednich gminach udział własny mieszkańców w partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest na podobnych zasadach.
 
Z naszej wiedzy wynika, że środki Unii Europejskiej na ten cel szybko zostaną wykorzystane, bo bardzo dużo gmin jest zainteresowane takim dofinansowaniem. Dlatego warto skorzystać z dofinansowania.
 
Skip to content