Ptasia grypa – WAŻNE

W związku ze zmniejszoną częstotliwością występowania ognisk i wystąpień grypy ptaków podtyp H5N8, wyższą temperaturą oraz nasłonecznieniem, na co wrażliwy jest wirus grypy ptaków, zostało wydane rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w  sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zagrożenie związane z wysoce zjadliwą grypą ptaków nie ustąpiło całkowicie, w związku z powyższym istnieje obowiązek zastosowania wszystkich nakazów i zakazów zawartych w w/w rozporządzeniu z dnia 4 kwietnia 2017 roku.

Równocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku, w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

Drób ma być utrzymywany w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami (nie oznacza to zamknięcia drobiu) oraz wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Zagrożenie związane z grypą ptaków nie ustąpiło całkowicie  i posiadacze drobiu powinni w odpowiedzialny sposób postępować w swoich gospodarstwach.

 

Załączniki:

Skip to content