Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że mieszkańcy mogą korzystać z darmowej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Pomoc prawna udzielania jest przez prawników trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałki, wtorki oraz środy w godz. 08.00-12.00.
Pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Aby skorzystać z pomocy prawnej należy najpierw umówić się telefonicznie pod numerem telefonu +48 146883327 lub +48 571356913 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie).
Istnieje również możliwość rejestracji internetowej pod adresem https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski.
Nie obowiązuje właściwość terytorialna według miejsca zamieszkania, każdy uprawiony mieszkaniec może uzyskać pomoc prawną w dowolnym wybranym przez siebie punkcie w Powiecie Tarnowskim.
Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Tarnowskim znajdują się na stronie poradyprawne.powiat.tarnow.pl.

 

Skip to content