Punkt poboru wody

Na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski został utworzony punkt odpłatnego poboru wody przeznaczonej do celów socjalno-bytowych (woda pitna) z wodociągu obsługiwanego przez Spółkę Komunalną Dorzecze Białej Sp. z o.o.

Punkt znajduje się przy Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Strzyżewskim.

Pobór wody możliwy jest w dni robocze od pon.-pt., w godz. od 7.00 do 15.00 – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu poboru wody (tel. 788-485-252).

Informacja o kosztach wydania wody.

Cena za 1m3 wody 5,69 zł brutto dla mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Cena za 1m3 wody 8,35 zł brutto dla firm i instytucji z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Skip to content